Bezoek ook andere websites van de Erdee Media Groep
Home  >  Woord en wetenschap
Woord en wetenschap

Woord en wetenschap

Goddelijke openbaring en menselijk inzicht

Auteur(s): W. de Vries, M.J de Vries, P. de Vries
Genre(s): Wetenschap
Datum uitgifte: 2020-02-12
ISBN: 9789087181284
Druk: 1e druk 2020
Aantal Pagina's 231
Kaft: Paperback
Prijs: € 15,95

Omschrijving

Het christelijk geloof belijdt zaken die je niet kunt zien of
verklaren op basis van natuurlijke oorzaken. Denk aan de
belijdenis dat Jezus Christus God is en mens werd, dat Hij
is opgestaan uit de dood en opgevaren naar de hemel. Dat
geloof is gebaseerd op Gods openbaring in Zijn Woord. In
de Bijbel wordt het een bewijs genoemd van zaken die je
niet ziet. Dit kan niet wetenschappelijk bewezen worden.
Want natuurwetenschap bestaat uit het verklaren en interpreteren
van waarnemingen in de ons omringende wereld
op basis van natuurlijke oorzaken.

De verhouding tussen geloof en wetenschap staat met
name onder spanning wanneer het gaat om de vraag naar
de oorsprong en ontwikkeling van het leven op aarde. Dan
botst het geloof dat God deze wereld en de mensen heeft
geschapen met de evolutietheorie. Want die stelt dat de
mens is geëvolueerd uit een eencellig organisme dat ooit
via natuurlijke oorzaken is ontstaan. Kun je die theorie
niet combineren met de Bijbel en zo geloof en wetenschap
met elkaar verzoenen? Dit boek wil laten zien dat dit tot
een ernstige aantasting van het christelijk geloof leidt en
wetenschappelijk ook niet nodig is.

 

Extra informatie

Woord_en_wetenschap_H1.pdf

laatst verschenen

Koren en kaf op de dorsvloer: de kerk in het licht van het laatste oordeel

Een onderzoek naar de betekenis van de area als metafoor voor de ecclesia bij Augustinus

Auteur(s): J.B. ten Hove
Genre(s): Religie
Prijs: € 39,95

In deze dissertatie wordt aandacht gevraagd voor de visie van Augustinus op de kerk. Centraal staat...

> Lees meer over dit boek

Bevindelijk preken

Een empirisch-homiletisch onderzoek naar bevinding in de prediking binnen de Gereformeerde Gemeenten

Auteur(s): Arie van der Knijff
Genre(s): Religie
Prijs: € 34,95

> Lees meer over dit boek

Theocratie en populisme

Staatkundig gereformeerden en de stem van het volk

Auteur(s): Koos-jan de Jager (red)
Genre(s): Politiek
Prijs: € 17,95

De Staatkundig Gereformeerde Partij is de laatste jaren
zichtbaar veranderd. Ze is herkenbaar...

> Lees meer over dit boek