Bezoek ook andere websites van de Erdee Media Groep
Home  >  Reformatie toen en nu (2)
Reformatie toen en nu (2)

Reformatie toen en nu (2)

Over vrijheid, kerkrecht en beeldvorming na Dordt

Auteur(s): dr. P.C. Hoek, dr. B.J. Spruyt, drs. J.L. Schreuders
Genre(s): Religie
Datum uitgifte: 2019-02-15
ISBN: 9789402907261
Druk: 1e druk 2020
Aantal Pagina's 112
Kaft: Paperback
Prijs: € 12,50

Omschrijving

Gods werk in het verleden is een bemoediging voor de kerk in het heden.
Dat geldt voor de lessen die de reformatoren hebben gegeven. Het geldt
ook voor het gedachtegoed dat de Synode van Dordrecht 1618-1619
naliet. In deze bundel worden vanuit beide perioden lijnen naar het heden
getrokken. Dr. P.C. Hoek gaat in op het thema vrijheid als gebondenheid
aan de genade. Drs. J.L. Schreuders behandelt de betekenis van Dordt
voor het kerkrecht toen en nu. Dr. B.J. Spruyt schetst de strijd die in
de negentiende en twintigste eeuw ontstond over de besluiten van de
Dordtse synode. Deze bundel bevat de inhoud van de drie lezingen die
het Hersteld Hervormd Seminarium najaar 2018 samen met Driestar
Educatief organiseerde. Met een voorwoord van prof. dr. W. van Vlastuin.

Extra informatie

Dr. P.C. Hoek is als docent praktische theologie
en apologetiek en als studiecoördinator
verbonden aan het Hersteld Hervormd
Seminarie aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. Hij was eerder predikant te
Sint-Annaland en Hoevelaken.

Drs. J.L. Schreuders is als docent kerkrecht
verbonden aan het Hersteld Hervormd
Seminarie aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. Hij is predikant van de
Hersteld Hervormde Gemeente te Urk en
was eerder predikant te Hagestein en Aalst.

Dr. B.J. Spruyt (1964) doceert kerkgeschiedenis
en apologetiek aan het Hersteld
Hervormd Seminarium (Vrije Universiteit
Amsterdam) en CuMa aan hogeschool de
Driestar in Gouda.

laatst verschenen

Nabij u is het Woord

Prediking in trinitarisch perspectief

Auteur(s): Ds. H. Korving
Genre(s): Religie
Prijs: € 14,95

De prediking raakt het hart van het kerk-zijn. Tijdens de prediking is er een geheimenisvolle en...

> Lees meer over dit boek

Darwins kaartenhuis

Een journalistieke reis door het evolutiedebat

Auteur(s): Tom Bethell
Genre(s): Wetenschap
Prijs: € 19,95

De evolutietheorie is een negentiende-eeuws idee dat overeind gehouden
wordt door drogredenen,...

> Lees meer over dit boek

Reformatie toen en nu (2)

Over vrijheid, kerkrecht en beeldvorming na Dordt

Auteur(s): dr. P.C. Hoek, dr. B.J. Spruyt, drs. J.L. Schreuders
Genre(s): Religie
Prijs: € 12,50

Gods werk in het verleden is een bemoediging voor de kerk in het heden.
Dat geldt voor de lessen...

> Lees meer over dit boek