Bezoek ook andere websites van de Erdee Media Groep
Home  >  Reformatie toen en nu
Reformatie toen en nu

Reformatie toen en nu

Over rechtvaardiging, Schriftgezag en vreemdelingschap

Auteur(s): ds. R. van Kooten, Dr. W. van Vlastuin, dr. P. de Vries
Genre(s): Religie
Datum uitgifte: 2018-09-28
ISBN: 9789087180843
Druk: 1e druk 2018
Aantal Pagina's 146
Kaft: Paperback
Prijs: € 12,50

Omschrijving

Gods werk in het verleden is een bemoediging voor de kerk in het heden.
Zo zijn er veel lessen te trekken uit Maarten Luthers verworteling in het
Evangelie, zeker nu de kerk in Europa net als in de tijd van de reformator,
in een crisis verkeert. In deze uitgave worden lessen getrokken uit drie
kernthema’s in de Reformatie. Prof. dr. W. van Vlastuin onderzoekt de
betekenis van de rechtvaardiging, dr. P. de Vries de waarde van het Sola
Scriptura, dr. R. van Kooten behandelt het thema vreemdelingschap.
Deze bundel bevat de inhoud van de drie lezingen die het Hersteld
Hervormd Seminarium najaar 2017 samen met Driestar Educatief organiseerde.

Extra informatie

Prof. dr. W. van Vlastuin (1963) is
hoogleraar theologie en spiritualiteit
van het gereformeerd protestantisme
en in het Hersteld Hervormd Seminarie
verantwoordelijk voor de vakken
dogmatiek en symboliek. Hij is ook de
rector van dit Seminarie aan de Vrije
Universiteit Amsterdam.


Dr. P. de Vries is docent Bijbelse
theologie en hermeneutiek aan het
Hersteld Hervormd Seminarie aan de
Vrije Universiteit Amsterdam en predikant
in de Hersteld Hervormde Kerk.


Dr. R. van Kooten (1950) is docent
homiletiek en ethiek aan het Hersteld
Hervormd Seminarie aan de Vrije
Universiteit Amsterdam en emeritus
predikant in de Hersteld Hervormde
Kerk.

laatst verschenen

Woord en wetenschap

Goddelijke openbarin versus menselijk inzicht

Auteur(s): dr. P. de Vries, dr. M.J. de Vries, dr. ir. W. de Vries
Genre(s): Wetenschap
Prijs: € 15,95

Het actuele debat over het thema Schepping en evolutie gaat over
belangrijke vragen rond het...

> Lees meer over dit boek

Theocratie en populisme

Staatkundig gereformeerden en de stem van het volk

Auteur(s): Koos-Jan de Jager
Genre(s): Wetenschap
Prijs: € 17,95

Deel 5 in de serie Biblebelt Studies


De Staatkundig Gereformeerde Partij is de laatste...

> Lees meer over dit boek

Reformatie toen en nu

Over rechtvaardiging, Schriftgezag en vreemdelingschap

Auteur(s): ds. R. van Kooten, Dr. W. van Vlastuin, dr. P. de Vries
Genre(s): Religie
Prijs: € 12,50

Gods werk in het verleden is een bemoediging voor de kerk in het heden.
Zo zijn er veel lessen...

> Lees meer over dit boek