Bezoek ook andere websites van de Erdee Media Groep
Home  >  Reformatie toen en nu
Reformatie toen en nu

Reformatie toen en nu

Over rechtvaardiging, Schriftgezag en vreemdelingschap

Auteur(s): ds. R. van Kooten, Dr. W. van Vlastuin, dr. P. de Vries
Genre(s): Religie
Datum uitgifte: 2018-09-28
ISBN: 9789087180843
Druk: 1e druk 2018
Aantal Pagina's 146
Kaft: Paperback
Prijs: € 12,50

Omschrijving

Gods werk in het verleden is een bemoediging voor de kerk in het heden.
Zo zijn er veel lessen te trekken uit Maarten Luthers verworteling in het
Evangelie, zeker nu de kerk in Europa net als in de tijd van de reformator,
in een crisis verkeert. In deze uitgave worden lessen getrokken uit drie
kernthema’s in de Reformatie. Prof. dr. W. van Vlastuin onderzoekt de
betekenis van de rechtvaardiging, dr. P. de Vries de waarde van het Sola
Scriptura, dr. R. van Kooten behandelt het thema vreemdelingschap.
Deze bundel bevat de inhoud van de drie lezingen die het Hersteld
Hervormd Seminarium najaar 2017 samen met Driestar Educatief organiseerde.

Extra informatie

Prof. dr. W. van Vlastuin (1963) is
hoogleraar theologie en spiritualiteit
van het gereformeerd protestantisme
en in het Hersteld Hervormd Seminarie
verantwoordelijk voor de vakken
dogmatiek en symboliek. Hij is ook de
rector van dit Seminarie aan de Vrije
Universiteit Amsterdam.


Dr. P. de Vries is docent Bijbelse
theologie en hermeneutiek aan het
Hersteld Hervormd Seminarie aan de
Vrije Universiteit Amsterdam en predikant
in de Hersteld Hervormde Kerk.


Dr. R. van Kooten (1950) is docent
homiletiek en ethiek aan het Hersteld
Hervormd Seminarie aan de Vrije
Universiteit Amsterdam en emeritus
predikant in de Hersteld Hervormde
Kerk.

laatst verschenen

Nabij u is het Woord

Prediking in trinitarisch perspectief

Auteur(s): Ds. H. Korving
Genre(s): Religie
Prijs: € 14,95

De prediking raakt het hart van het kerk-zijn. Tijdens de prediking is er een geheimenisvolle en...

> Lees meer over dit boek

Bevindelijk preken

Een empirisch-homiletisch onderzoek naar bevinding in de prediking binnen de Gereformeerde Gemeenten

Auteur(s): Arie van der Knijff
Genre(s): Religie
Prijs: € 34,95

Dit boek beschrijft de bevindelijke prediking binnen de Gereformeerde Gemeenten. De auteur laat zien...

> Lees meer over dit boek

Darwins kaartenhuis

Een journalistieke reis door het evolutiedebat

Auteur(s): Tom Bethell
Genre(s): Wetenschap
Prijs: € 19,95

De evolutietheorie is een negentiende-eeuws idee dat overeind gehouden
wordt door drogredenen,...

> Lees meer over dit boek