Bezoek ook andere websites van de Erdee Media Groep

Een ondoordringbaar mysterie

Wedergeboorte volgens Herman Bavinck

Auteur(s): Aart Goedvree
Genre(s): Religie
Prijs: € 24,95

Deze studie analyseert het denken van de theoloog Herman Bavinck
(1854-1921) over de wedergeboorte. Binnen de gereformeerde theologie
verwijst het begrip wedergeboorte naar het werk van God waardoor
Hij een mens geestelijk vernieuwt. Er is altijd veel debat geweest over de
vraag waarin wedergeboorte...

> Lees meer over Een ondoordringbaar mysterie

Heilige Gezangen

Herkomst, ontwikkeling en receptie van de lofzangen in het psalmboek van Dathenus en de ‘Eenige Gezangen’ in de Staatsberijming van 1773

Auteur(s): Jaco van der Knijff
Genre(s): Wetenschap
Prijs: € 39,95

Wél psalmen in de eredienst, geen gezangen. Dat is sinds de zestiende
eeuw in de calvinistische traditie in Nederland de gangbare visie op het
kerklied. Psalmen komen uit de Bijbel en hebben daarom goddelijk gezag.
Gezangen daarentegen zijn meestal vrije liederen en kunnen dus ketterijen
bevatten.

> Lees meer over Heilige Gezangen

Een woonplaats voor de Heilige

Onderzoek naar de strekking en relevantie van Ezechiël 40-48 vanuit een christelijk-theologische optiek

Auteur(s): ds. A.J. van den Herik
Genre(s): Religie
Prijs: € 34,95

Ezechiël 40-48 vormt het fascinerende slotvisioen van het boek Ezechiël. De profeet beschrijft een nieuwe toekomst voor Israël na de ballingschap. Er zal een nieuwe tempel komen waarin de Heerlijkheid van de HEERE komt wonen om voor altijd te midden van Israël te blijven. Naast deze nieuwe tempel (met...

> Lees meer over Een woonplaats voor de Heilige

Erasmus Sarcerius' Pastorale 1559

En de vorming van predikanten in de zestiende eeuw

Auteur(s): Dr. C.T. (Kees) de Groot
Genre(s): Religie
Prijs: € 34,95

De vorming van predikanten, het onderscheid tussen christenen en niet-christenen en de rol van de kerk en de gelovigen in het publieke domein zijn de vragen die aandacht krijgen in de bezinning op de organisatie van kerk en geloof. Oude normen en tradities worden hierbij op hun houdbaarheidsdatum bevraagd.

> Lees meer over Erasmus Sarcerius' Pastorale 1559

De toets der kritiek

Het reformatorisch voortgezet onderwijs en de onderwijsvernieuwingen (1970-2005)

Auteur(s): dr. R. Toes
Genre(s): Wetenschap
Prijs: € 34,95

De snel groeiende reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs kregen vanaf hun prille bestaan te maken met een reeks onderwijsvernieuwingen. In een betrekkelijk korte periode moest een standpunt ingenomen worden ten aanzien van de middenschool, de basisvorming, de tweede fase en het vmbo. Het ging om  vernieuwingen...

> Lees meer over De toets der kritiek

Oude waarheid en nieuwe orde

Bevindelijk gereformeerden en het nationaalsocialisme 1920-1950

Auteur(s): dr. E.G. Bosma
Genre(s): Politiek
Prijs: € 34,95

Deze studie gaat over de houdingen die bevindelijke gereformeerden in Nederland innamen ten aanzien van het nationaalsocialisme in de periode 1920 tot 1950. De toen nog nauwelijks geëmancipeerde groep van bevindelijke gereformeerden leidde een relatief geïsoleerd bestaan.  Tegen de achtergrond van hun geestelijke...

> Lees meer over Oude waarheid en nieuwe orde