Bezoek ook andere websites van de Erdee Media Groep
Home  >  Koren en kaf op de dorsvloer: de kerk in het licht van het laatste oordeel
Koren en kaf op de dorsvloer: de kerk in het licht van het laatste oordeel

Koren en kaf op de dorsvloer: de kerk in het licht van het laatste oordeel

Een onderzoek naar de betekenis van de area als metafoor voor de ecclesia bij Augustinus

Auteur(s): J.B. ten Hove
Genre(s): Religie
Datum uitgifte: 2020-03-17
ISBN: 9789087183011
Druk: 1e druk 2020
Aantal Pagina's 608
Kaft: Hardcopy
Prijs: € 39,95

Omschrijving

In deze dissertatie wordt aandacht gevraagd voor de visie van Augustinus op de kerk. Centraal staat de beeldspraak van koren en kaf op de dorsvloer. Een diepgravende analyse van de talrijke 'dorsvloerteksten' in al zijn werken brengt grondpatronen van zijn denken in beeld. Aan de orde komen thema's zoals de kerk in de verschillende fasen van de heilshistorie, discussies over de eenheid en de heelheid van de kerk, het spanningsveld tussen tolerantia en heiligheid in de kerk, het onderscheid tussen koren en kaf, de verhouding tussen predestinatie en paraenese, en de toekomstige scheiding in het laatste oordeel. Verder zijn interessante vondsten gedaan over het chiliasme en over Augustinus en de Joden.

 Dit proefschrift is leverbaar vanaf 17 maart 2020

Extra informatie

Koren_en_kaf_H1.pdf

laatst verschenen

Koren en kaf op de dorsvloer: de kerk in het licht van het laatste oordeel

Een onderzoek naar de betekenis van de area als metafoor voor de ecclesia bij Augustinus

Auteur(s): J.B. ten Hove
Genre(s): Religie
Prijs: € 39,95

In deze dissertatie wordt aandacht gevraagd voor de visie van Augustinus op de kerk. Centraal staat...

> Lees meer over dit boek

Bevindelijk preken

Een empirisch-homiletisch onderzoek naar bevinding in de prediking binnen de Gereformeerde Gemeenten

Auteur(s): Arie van der Knijff
Genre(s): Religie
Prijs: € 34,95

> Lees meer over dit boek

Theocratie en populisme

Staatkundig gereformeerden en de stem van het volk

Auteur(s): Koos-jan de Jager (red)
Genre(s): Politiek
Prijs: € 17,95

De Staatkundig Gereformeerde Partij is de laatste jaren
zichtbaar veranderd. Ze is herkenbaar...

> Lees meer over dit boek