Bezoek ook andere websites van de Erdee Media Groep
Home  >  Informatie

Belangrijke informatie m.b.t. de uitgave van proefschriften

Labarum Academic is geïnteresseerd in de uitgave van proefschriften op het gebied van theologie, geschiedenis en maatschappijwetenschappen. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen.

Hieronder vindt u enkele belangrijke aanwijzingen waarmee u rekening dient te houden.

- Om te bepalen of uw manuscript in het fonds van Labarum Academic past, ontvangen we graag per e-mail de inhoudsopgave, een reeds geschreven hoofdstuk en een korte samenvatting van enkele regels.

- Een uit te geven manuscript dient minimaal 4 maanden voor de promotiedatum in het bezit van de uitgever te zijn. Zie voor de wijze van aanleveren de stylesheet van Labarum Academic.

- De promovendus draagt bij in de kosten van de boekproductie. Labarum Academic levert hiervoor een calculatie aan waarin zichtbaar is welk bedrag benodigd is. De promovendus kan dit bedrag werven bij publicatiefondsen. Gezien de geringe vergaderfrequentie van fondsbesturen dienen fondsen minimaal 6 maanden voor de promotie te worden aangeschreven. Zie voor relevante fondsen de colofons van andere dissertaties alsmede het Fondsenboek (www.verenigingvanfondsen.nl). Raadpleeg ook de promotor(en).

laatst verschenen

Nabij u is het Woord

Prediking in trinitarisch perspectief

Auteur(s): Ds. H. Korving
Genre(s): Religie
Prijs: € 14,95

De prediking raakt het hart van het kerk-zijn. Tijdens de prediking is er een geheimenisvolle en...

> Lees meer over dit boek

Bevindelijk preken

Een empirisch-homiletisch onderzoek naar bevinding in de prediking binnen de Gereformeerde Gemeenten

Auteur(s): Arie van der Knijff
Genre(s): Religie
Prijs: € 34,95

Dit boek beschrijft de bevindelijke prediking binnen de Gereformeerde Gemeenten. De auteur laat zien...

> Lees meer over dit boek

Darwins kaartenhuis

Een journalistieke reis door het evolutiedebat

Auteur(s): Tom Bethell
Genre(s): Wetenschap
Prijs: € 19,95

De evolutietheorie is een negentiende-eeuws idee dat overeind gehouden
wordt door drogredenen,...

> Lees meer over dit boek