Bezoek ook andere websites van de Erdee Media Groep
Home  >  Informatie

Belangrijke informatie m.b.t. de uitgave van proefschriften

Labarum Academic is geïnteresseerd in de uitgave van proefschriften op het gebied van theologie, geschiedenis en maatschappijwetenschappen. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen.

Hieronder vindt u enkele belangrijke aanwijzingen waarmee u rekening dient te houden.

- Om te bepalen of uw manuscript in het fonds van Labarum Academic past, ontvangen we graag per e-mail de inhoudsopgave, een reeds geschreven hoofdstuk en een korte samenvatting van enkele regels.

- Een uit te geven manuscript dient minimaal 4 maanden voor de promotiedatum in het bezit van de uitgever te zijn. Zie voor de wijze van aanleveren de stylesheet van Labarum Academic.

- De promovendus draagt bij in de kosten van de boekproductie. Labarum Academic levert hiervoor een calculatie aan waarin zichtbaar is welk bedrag benodigd is. De promovendus kan dit bedrag werven bij publicatiefondsen. Gezien de geringe vergaderfrequentie van fondsbesturen dienen fondsen minimaal 6 maanden voor de promotie te worden aangeschreven. Zie voor relevante fondsen de colofons van andere dissertaties alsmede het Fondsenboek (www.verenigingvanfondsen.nl). Raadpleeg ook de promotor(en).

laatst verschenen

Woord en wetenschap

Goddelijke openbarin versus menselijk inzicht

Auteur(s): dr. P. de Vries, dr. M.J. de Vries, dr. ir. W. de Vries
Genre(s): Wetenschap
Prijs: € 15,95

Het actuele debat over het thema Schepping en evolutie gaat over
belangrijke vragen rond het...

> Lees meer over dit boek

Theocratie en populisme

Staatkundig gereformeerden en de stem van het volk

Auteur(s): Koos-Jan de Jager
Genre(s): Wetenschap
Prijs: € 17,95

Deel 5 in de serie Biblebelt Studies


De Staatkundig Gereformeerde Partij is de laatste...

> Lees meer over dit boek

Reformatie toen en nu

Over rechtvaardiging, Schriftgezag en vreemdelingschap

Auteur(s): ds. R. van Kooten, Dr. W. van Vlastuin, dr. P. de Vries
Genre(s): Religie
Prijs: € 12,50

Gods werk in het verleden is een bemoediging voor de kerk in het heden.
Zo zijn er veel lessen...

> Lees meer over dit boek