Bezoek ook andere websites van de Erdee Media Groep
Home  >  Heilige Gezangen
Heilige Gezangen

Heilige Gezangen

Herkomst, ontwikkeling en receptie van de lofzangen in het psalmboek van Dathenus en de ‘Eenige Gezangen’ in de Staatsberijming van 1773

Auteur(s): Jaco van der Knijff
Genre(s): Wetenschap
Datum uitgifte: 2018-08-17
ISBN: 9789402906332
Druk: 1e druk 2018
Aantal Pagina's 600
Kaft: Hardcopy
Prijs: € 39,95

Omschrijving

Wél psalmen in de eredienst, geen gezangen. Dat is sinds de zestiende
eeuw in de calvinistische traditie in Nederland de gangbare visie op het
kerklied. Psalmen komen uit de Bijbel en hebben daarom goddelijk gezag.
Gezangen daarentegen zijn meestal vrije liederen en kunnen dus ketterijen
bevatten.
Toch kennen ook de Nederlandse calvinisten een gezangentraditie. Sinds
de Staatsberijming van 1773 hebben zij in hun psalmboek een collectie
van twaalf ‘Eenige Gezangen’. Die collectie gaat terug op de reeks lofzangen
die sinds 1566 in het psalmboek van Petrus Dathenus staat.
In deze studie wordt beschreven hoe deze collectie ‘Eenige Gezangen’
in een periode van ruim tweehonderd jaar ontstaat. Daarnaast staat de
vraag centraal waarom déze gezangen voor orthodoxe gereformeerden
wel acceptabel zijn, terwijl alle overige gezangen worden afgewezen.
Gaat het hier misschien om ‘heilige gezangen’?

laatst verschenen

Woord en wetenschap

Goddelijke openbarin versus menselijk inzicht

Auteur(s): dr. P. de Vries, dr. M.J. de Vries, dr. ir. W. de Vries
Genre(s): Wetenschap
Prijs: € 15,95

Het actuele debat over het thema Schepping en evolutie gaat over
belangrijke vragen rond het...

> Lees meer over dit boek

Theocratie en populisme

Staatkundig gereformeerden en de stem van het volk

Auteur(s): Koos-Jan de Jager
Genre(s): Wetenschap
Prijs: € 17,95

Deel 5 in de serie Biblebelt Studies


De Staatkundig Gereformeerde Partij is de laatste...

> Lees meer over dit boek

Reformatie toen en nu

Over rechtvaardiging, Schriftgezag en vreemdelingschap

Auteur(s): ds. R. van Kooten, Dr. W. van Vlastuin, dr. P. de Vries
Genre(s): Religie
Prijs: € 12,50

Gods werk in het verleden is een bemoediging voor de kerk in het heden.
Zo zijn er veel lessen...

> Lees meer over dit boek