Bezoek ook andere websites van de Erdee Media Groep
Home  >  Christus Sunthronos
Christos Sunthronos

Christos Sunthronos

Een onderzoek naar de herkomst en het karakter van het nieuwtestamentisch gebruik van LXXPs 109

Auteur(s): C.P. de Boer
Genre(s): Wetenschap
Datum uitgifte: 2019-03-15
ISBN: 9789087181413
Druk: 1e druk 2019
Aantal Pagina's 400
Kaft: Paperback
Prijs: € 27,50

Omschrijving

Psalm 110 is de oudtestamentische tekst waaraan het Nieuwe Testament
het meest refereert. Die verwijzingen zijn te vinden in de synoptische
evangeliën, de brieven van Paulus en Petrus en in Hebreeën. Vaak staan ze
op cruciale plaatsen. Een diachrone en synchrone analyse van de psalm
vormt de basis voor het onderzoek naar de interpretatie ervan tot en met
de eerste eeuw na Christus. Eerst onderzoekt de auteur de plaats van
Psalm 110 binnen de Psalmen en de overzetting ervan in de Septuaginta
(= LXXPs 109). Vervolgens inventariseert en analyseert hij alle nieuwtestamentische
verwijzingen naar deze psalm en onderzoekt welke rol deze
in de vorming van de nieuwtestamentische christologie heeft gespeeld.
Een van de hoofdconclusies van deze studie is dat alleen LXXPs 109 en
niet Ps 110 het nieuwtestamentisch gebruik mogelijk heeft gemaakt.


Doelgroep: Theologen, ambtsdragers

Extra informatie

C.P. de Boer (1975) studeerde
theologie in Apeldoorn, Utrecht,
Kampen en Semitische Talen
en Culturen in Leiden. Hij is
predikant in de Christelijke
Gereformeerde Kerken en diende
de gemeente te Werkendam
(2003-2010), te Urk-Maranatha
(2010-2016) en dient sinds
2016 Sliedrecht Beth-El.

laatst verschenen

Bevindelijk preken

Een empirisch-homiletisch onderzoek naar bevinding in de prediking binnen de Gereformeerde Gemeenten

Auteur(s): Arie van der Knijff
Genre(s): Religie
Prijs: € 34,95

Dit boek beschrijft de bevindelijke prediking binnen de
Gereformeerde Gemeenten. De auteur laat...

> Lees meer over dit boek

Darwins kaartenhuis

Een journalistieke reis door het evolutiedebat

Auteur(s): Tom Bethell
Genre(s): Wetenschap
Prijs: € 19,95

De evolutietheorie is een negentiende-eeuws idee dat overeind gehouden
wordt door drogredenen,...

> Lees meer over dit boek

Christos Sunthronos

Een onderzoek naar de herkomst en het karakter van het nieuwtestamentisch gebruik van LXXPs 109

Auteur(s): C.P. de Boer
Genre(s): Wetenschap
Prijs: € 27,50

Psalm 110 is de oudtestamentische tekst waaraan het Nieuwe Testament
het meest refereert. Die...

> Lees meer over dit boek