Bezoek ook andere websites van de Erdee Media Groep
Home  >  Bevindelijk preken
Bevindelijk preken

Bevindelijk preken

Een empirisch-homiletisch onderzoek naar bevinding in de prediking binnen de Gereformeerde Gemeenten

Auteur(s): Arie van der Knijff
Genre(s): Religie
Datum uitgifte: 2019-06-01
ISBN: 9789402907155
Druk: 1e druk 2019
Aantal Pagina's 700
Kaft: Paperback
Prijs: € 34,95

Omschrijving

Dit boek beschrijft de bevindelijke prediking binnen de
Gereformeerde Gemeenten. De auteur laat zien op welke wijze
predikanten in hun preken bevinding verbinden aan de Bijbeltekst
en hoe de visie op de geloofsweg de uitleg van de tekst beïnvloedt.
De auteur maakt duidelijk hoe de oproep tot zelfonderzoek
in de preken functioneert als spil voor de bevindelijke
prediking. Daarnaast licht hij toe hoe in de bevinding sprake is
van een oriëntatie op de eeuwigheid en van het benadrukken
van de noodzaak tot persoonlijke doorleving van de verzoening.
Deze studie wordt als dissertatie verdedigd aan de Protestantse
Theologische Universiteit op 23 mei 2019

Extra informatie

Arie van der Knijff (1963)
is theoloog en huisman. Hij
was ruim twaalf jaar docent
godsdienst in het middelbaar
onderwijs

laatst verschenen

Bevindelijk preken

Een empirisch-homiletisch onderzoek naar bevinding in de prediking binnen de Gereformeerde Gemeenten

Auteur(s): Arie van der Knijff
Genre(s): Religie
Prijs: € 34,95

Dit boek beschrijft de bevindelijke prediking binnen de
Gereformeerde Gemeenten. De auteur laat...

> Lees meer over dit boek

Darwins kaartenhuis

Een journalistieke reis door het evolutiedebat

Auteur(s): Tom Bethell
Genre(s): Wetenschap
Prijs: € 19,95

De evolutietheorie is een negentiende-eeuws idee dat overeind gehouden
wordt door drogredenen,...

> Lees meer over dit boek

Christos Sunthronos

Een onderzoek naar de herkomst en het karakter van het nieuwtestamentisch gebruik van LXXPs 109

Auteur(s): C.P. de Boer
Genre(s): Wetenschap
Prijs: € 27,50

Psalm 110 is de oudtestamentische tekst waaraan het Nieuwe Testament
het meest refereert. Die...

> Lees meer over dit boek