Bezoek ook andere websites van de Erdee Media Groep
Home  >  Welkom

Labarum Academic

Labarum Academic is een wetenschappelijke imprint van Uitgeverij De Banier. Onder dit label verschijnen dissertaties, monografieën en congresbundels op het gebied van theologie, geschiedenis en maatschappijwetenschappen.
Met deze imprint wil de uitgeverij een vertrouwd adres zijn voor christelijke wetenschappers die zoeken naar hoge kwaliteit en professionele begeleiding bij het uitgeven van hun publicaties.
We zorgen voor de redactie van de tekst, ontwerpen een passend binnenwerk en een aantrekkelijk omslag. Een goede promotie zorgt er ten slotte voor dat uw boek bij een breed publiek onder de aandacht wordt gebracht.

Naam

Labarum is het Latijnse woord voor de banier die keizer Constantijn de Grote ging gebruiken na de overwinning in de slag bij de Milvische Brug in oktober 312. Hij won de strijd nadat hij een visioen had gezien van een lichtend kruis met de woorden: in hoc signo vinces: in dit teken zult u overwinnen. Die overwinning leidde ertoe dat christenen in het Romeinse Rijk nadien godsdienstvrijheid kregen. Na die slag droegen de vaandels het Christusmonogram. De naam Labarum Academic geeft aan dat onze wetenschappelijke uitgaven aan de Bijbel en de belijdenis gebonden zijn.

In voorbereiding

In de loop van de jaren zijn er bij Uitgeverij De Banier verschillende dissertaties verschenen. Omdat we als reformatorische uitgeverij op dit terrein meer mogelijkheden zien, is gekozen voor een eigen imprint. Onder het label Labarum Academic zullen niet alleen dissertaties, maar ook andere wetenschappelijke uitgaven verschijnen. Zo wordt een reeks theologische thema’s voorbereid waarin orthodox-gereformeerde theologen de discussie zullen aangaan met eigentijdse theologen. Deze reeks staat onder redactie van dr. J.H. van Doleweerd, dr. M.J. Kater, dr. M. Klaassen en dr. W. van Vlastuin. Daarnaast zijn er contacten met een groep wetenschappers van de Vrije Universiteit die betrokken zijn bij de studie naar ontwikkelingen in de biblebelt. Congresbundels en deelstudies die in dit kader verschijnen zullen ook bij Labarum Academic uitkomen.

laatst verschenen

Oorspronkelijk

Overwegingen bij schepping en evolutie

Auteur(s): Dr. M.J. Paul
Genre(s): Wetenschap
Prijs: € 24,95

Over de oorsprong van het leven bestaan zeer uiteenlopende theorieën, van evolutie tot creationisme....

> Lees meer over dit boek

Katholiek vandaag

Een gereformeerd gesprek over katholiciteit

Auteur(s): Dr. W. van Vlastuin
Genre(s): Religie
Prijs: € 17,95

Elke zondag plegen wij met het Apostolicum te...

> Lees meer over dit boek

Gewetensvrijheid in het geding

Het relationele geweten ondervraagd

Auteur(s): Dr. A.A. Kluveld
Genre(s): Politiek
Prijs: € 14,95

 

Wat is gewetensvrijheid? Waarom staan burgers, niet alleen in...

> Lees meer over dit boek