Bezoek ook andere websites van de Erdee Media Groep
Home  >  Welkom
Uitgelicht

Zonder berouw geen vergeving

Melanchtons onderwijs voor prediking en pastoraat

Auteur(s): drs. W. Pieters
Genre(s): Religie
Prijs: € 16,95

Net als de christenen in de reformatietijd in Saksen zijn wij geneigd misbruik te maken van de christelijke vrijheid. Daarom is het goed ons na bijna vijfhonderd jaar opnieuw te verdiepen in Melanchthons Unterricht. Voor gemeentepredikanten zette hij daarin...

Labarum Academic

Labarum Academic is een wetenschappelijke imprint van Uitgeverij De Banier. Onder dit label verschijnen dissertaties, monografieën en congresbundels op het gebied van theologie, geschiedenis en maatschappijwetenschappen.
Met deze imprint wil de uitgeverij een vertrouwd adres zijn voor christelijke wetenschappers die zoeken naar hoge kwaliteit en professionele begeleiding bij het uitgeven van hun publicaties.
We zorgen voor de redactie van de tekst, ontwerpen een passend binnenwerk en een aantrekkelijk omslag. Een goede promotie zorgt er ten slotte voor dat uw boek bij een breed publiek onder de aandacht wordt gebracht.

Naam

Labarum is het Latijnse woord voor de banier die keizer Constantijn de Grote ging gebruiken na de overwinning in de slag bij de Milvische Brug in oktober 312. Hij won de strijd nadat hij een visioen had gezien van een lichtend kruis met de woorden: in hoc signo vinces: in dit teken zult u overwinnen. Die overwinning leidde ertoe dat christenen in het Romeinse Rijk nadien godsdienstvrijheid kregen. Na die slag droegen de vaandels het Christusmonogram. De naam Labarum Academic geeft aan dat onze wetenschappelijke uitgaven aan de Bijbel en de belijdenis gebonden zijn.

In voorbereiding

In de loop van de jaren zijn er bij Uitgeverij De Banier verschillende dissertaties verschenen. Omdat we als reformatorische uitgeverij op dit terrein meer mogelijkheden zien, is gekozen voor een eigen imprint. Onder het label Labarum Academic zullen niet alleen dissertaties, maar ook andere wetenschappelijke uitgaven verschijnen. Zo wordt een reeks theologische thema’s voorbereid waarin orthodox-gereformeerde theologen de discussie zullen aangaan met eigentijdse theologen. Deze reeks staat onder redactie van dr. J.H. van Doleweerd, dr. M.J. Kater, dr. M. Klaassen en dr. W. van Vlastuin. Daarnaast zijn er contacten met een groep wetenschappers van de Vrije Universiteit die betrokken zijn bij de studie naar ontwikkelingen in de biblebelt. Congresbundels en deelstudies die in dit kader verschijnen zullen ook bij Labarum Academic uitkomen.

laatst verschenen

Orgelcultuur in de Biblebelt

Reformatorische muziekbeoefening in heden en verleden

Auteur(s): dr. Fred van Lieburg
Genre(s): Religie
Prijs: € 14,95

Nederland is rijk aan orgels en vanzelf ook aan organisten. Toch lijkt er sprake te zijn van een...

> Lees meer over dit boek

Zonder berouw geen vergeving

Melanchtons onderwijs voor prediking en pastoraat

Auteur(s): drs. W. Pieters
Genre(s): Religie
Prijs: € 16,95

Net als de christenen in de reformatietijd in Saksen zijn wij geneigd misbruik te maken van de christelijke...

> Lees meer over dit boek

De HEERE onze gerechtigheid

Rechtvaardiging en verbond in heilshistorisch perspectief

Auteur(s): dr. M. Klaassen
Genre(s): Religie
Prijs: € 17,95

De rechtvaardiging door het geloof behoort tot de kern van het Evangelie. Het is de ‘vrolijke ruil’...

> Lees meer over dit boek